Warunki korzystania  • Powielanie, dystrybucja lub przechowywanie treści (w całości lub w części) strona Uby.sk w jakiejkolwiek formie bez pisemnej zgody Uby.sk zabronione.
  • Na własny użytek jest dozwolone i drukować kopie wyciągów z Uby.sk.
  • Za informacje o każdym obiekcie są odpowiedzialni właściciele i operatorzy danego obiektu. Uby.sk czyni starań, aby zachować informacje na stronie wiarygodny i aktualny. W tym samym czasie, jednak nie ponosi odpowiedzialności za treść prezentacji. Wyklucza jakąkolwiek odpowiedzialność za szkody spowodowane przez odwiedzających w związku z wykorzystaniem informacji uzyskanych od Uby.sk.
  • Uby.sk zastrzega sobie prawo w każdej chwili i bez powiadomienia dokonać zmian i usprawnień w dostarczanych usług i informacji publikowanych naUby.sk.