O portáli s ubytovaním Uby.sk


Vyhľadávanie informácií súvisiacich s cestovaním a ubytovaním je jednou z najfrekventovanejších internetových aktivít.

Eurostat, Turizmus a internet v EU

Portál Ubytovanie na Slovensku Uby.sk vznikol v roku 2008 ako ambiciózny projekt skupiny doktorandov Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského. Vďaka viacročným skúsenostiam a vylepšovaniu ho v súčasnosti môžeme právom zaradiť medzi najlepšie portály s ubytovaním na Slovensku.

Návštevníkom ponúkame pohodlné vyhľadávanie ubytovania na Slovensku a priame kontakty na zariadenia, vďaka čomu môžete dovolenkovať za tie najlepšie ceny. Ubytovatelia si na druhej strane prostredníctvom Uby.sk môžu výhodne zabezpečiť obsadenosť svojich ubytovacích kapacít.
Kontakt

land
RailSystems logo Michal Remiš, RAIL SYSTEMS
Ul. Karola Kmeťku 1
01008 Žilina

IČO: 43 840 141
DIČ: 1048455848

číslo účtu:

IBAN:SK19 7500 0000 0040 0572 3150
SWIFT: CEKOSKBX
(4005723150/7500 ČSOB Banka)

telefón: +421 903 203 344
e-mail: